• Üyelik

uçak bileti

-

MOdelistlik KURSU

-

ucuz bilet al

-

uçak biletleri

-

MOdelistlik KURSU

-

ucuz bilet al

-

uçak biletleri

-

MOdelistlik KURSU

-

ucuz bilet al

-

uçak biletleri

-

MOdelistlik KURSU

-

ucuz bilet al

-

MOdelistlik KURSU

-

ucuz bilet al

-

MOdelistlik KURSU

-

MOdelistlik KURSU

-
Tıbbi Terimler Sözlüğü PDF Yazdır e-Posta
Editör (RDŞ) tarafından yazıldı.   
Salı, 05 Ekim 2010 00:28

A

Terim = abdominal ağrı.  İngilizce = abdominal pain.  Türkçe Öneri = karın ağrısı

Terim = Abdominal distansiyon.  İngilizce = Abdominal distension.  Türkçe Öneri = Karın şişkinliği

Terim = abnormal gait.  İngilizce = .  Türkçe Öneri = yürüyüş tarzında anormallik

Terim = aborsiyon.  İngilizce = abortion.  Türkçe Öneri = düşük yapma

Terim = abortus.  İngilizce = abortus.  Türkçe Öneri = Düşük

Terim = abrazyon.  İngilizce = abrasion.  Türkçe Öneri = sıyrık

Terim = abse.  İngilizce = abscess.  Türkçe Öneri = irin kesesi (Abse)

Terim = absorpsiyon.  İngilizce = absorption.  Türkçe Öneri = emilim

Terim = abstinens.  İngilizce = abstinence .  Türkçe Öneri = yoksunluk

Terim = adale.  İngilizce = muscle.  Türkçe Öneri = kas

Terim = adaptasyon .  İngilizce = adaptation.  Türkçe Öneri = uyum, uyarlama

Terim = Addison Hastalığı.  İngilizce = Addison's disease.  Türkçe Öneri = Addison Hastalığı (böbreküstü bezlerinin iyi çalışmaması durumu.)

Terim = ADE İnhibitörleri .  İngilizce = Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACE Inhibitors.  Türkçe Öneri = Bk. Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri (ADE İnhibitörleri), (ADEİ)

Terim = adenit.  İngilizce = adenitis.  Türkçe Öneri = lenf bezi iltihabı (Ör: lenf adenopati:lenf bezinin iltihabı)

Terim = adenoit.  İngilizce = adenoid.  Türkçe Öneri = Geniz eti

Terim = adenokarsinom.  İngilizce = adenocarcinoma.  Türkçe Öneri = Adenokarsinom (bir kanser türü)

Terim = adenopati.  İngilizce = adenopathy.  Türkçe Öneri = Lenf bezlerinin büyümesi

Terim = adeziv.  İngilizce = adhesive.  Türkçe Öneri = yapışkan

Terim = adezyon  .  İngilizce = adhesion.  Türkçe Öneri = Yapışıklık , Yapışma

Terim = adipoz .  İngilizce = adipose .  Türkçe Öneri = yağ

Terim = adipoz doku.  İngilizce = adipose tissue.  Türkçe Öneri = yağ dokusu

Terim = aditif.  İngilizce = additive.  Türkçe Öneri = ek

Terim = adjuvan.  İngilizce = adjuvant.  Türkçe Öneri = yardımcı

Terim = adolesan.  İngilizce = adolescence.  Türkçe Öneri = ergen; buluğ

Terim = adrenal   .  İngilizce = adrenal.  Türkçe Öneri = böbreküstü

Terim = Adrenal gland.  İngilizce = .  Türkçe Öneri = böbrek üstü bezi

Terim = adsorbat.  İngilizce = adsorbate  .  Türkçe Öneri = Yüzeye tutunmuş bileşik

Terim = adsorbe.  İngilizce = adsorbed.  Türkçe Öneri = Yüzeyine tutunmuş

Terim = adsorpsiyon.  İngilizce = adsorption.  Türkçe Öneri = Yüzeye tutunma

Terim = adult.  İngilizce = adult.  Türkçe Öneri = yetişkin, erişkin

Terim = Advers etki.  İngilizce = Adverse effect.  Türkçe Öneri = Yan etki 

Terim = afebril.  İngilizce = afebrile, apyretic, apyrexial.  Türkçe Öneri = ateşsiz

Terim = afektif.  İngilizce = affective.  Türkçe Öneri = duygu durum

Terim = afektif   bozukluklar.  İngilizce = affective disorders.  Türkçe Öneri = duygu durum bozuklukları,

Terim = agorafobi.  İngilizce = agoraphobia.  Türkçe Öneri = Açık alan korkusu

Terim = agranülositoz.  İngilizce = agranulocytosis.  Türkçe Öneri = Agranülositoz,

Terim = agregasyon.  İngilizce = agregation.  Türkçe Öneri = Kümelenme

Terim = agregat.  İngilizce = agregate.  Türkçe Öneri = Küme

Terim = agresif  .  İngilizce = aggressive.  Türkçe Öneri = saldırgan

Terim = airway.  İngilizce = airway.  Türkçe Öneri = Hava yolu

Terim = ajitasyon.  İngilizce = agitation.  Türkçe Öneri = huzursuzluk

Terim = ajite.  İngilizce = agitated.  Türkçe Öneri = Huzursuz

Terim = akatizi.  İngilizce = acathisia.  Türkçe Öneri = yerinde duramama hali

Terim = aklorhidri.  İngilizce = achlorhydria.  Türkçe Öneri = mide asidi yokluğu

Terim = akne.  İngilizce = acne.  Türkçe Öneri =  sivilce

Terim = akneform erüpsiyon.  İngilizce = acneform eruption.  Türkçe Öneri = sivilce benzeri cilt döküntüsü

Terim = akomodasyon.  İngilizce = accommodation.  Türkçe Öneri = göz merceğinin farklı uzaklıklara uyumu

Terim = akomodasyon bozuklukları.  İngilizce = accomodation disorders.  Türkçe Öneri =  göz merceğinin farklı uzaklıklara uyum  bozukluğu

Terim = akromegali.  İngilizce = acromegaly.  Türkçe Öneri = Akromegali (Büyüme hormonu fazlalığına bağlı yüz, el ve ayakların anormal büyümesi )

Terim = aksilla.  İngilizce = axilla.  Türkçe Öneri = koltuk altı

Terim = aktif .  İngilizce = active.  Türkçe Öneri = etkin

Terim = aktif immünizasyon.  İngilizce = active immunization.  Türkçe Öneri = aktif bağışıklama, aşılama

Terim = aktivasyon.  İngilizce = activation.  Türkçe Öneri = etkinleştirme, etkinleşme

Terim = aktivite.  İngilizce = activity.  Türkçe Öneri = etkinlik

Terim = akut.  İngilizce = acute.  Türkçe Öneri = akut

Terim = akümülasyon.  İngilizce = accumulation.  Türkçe Öneri = birikme

Terim = albüminüri.  İngilizce = albuminorrhea.  Türkçe Öneri = idrarda albümin bulunması

Terim = alergoit  .  İngilizce = allergoid .  Türkçe Öneri = Alergoit  (alerji yapma özelliği az olan, alerjiye zemin hazırlayan madde)

Terim = alerji.  İngilizce = allergy.  Türkçe Öneri = Alerji

Terim = algoritma.  İngilizce = algorithm.  Türkçe Öneri = akış şeması

Terim = alimentasyon.  İngilizce = alimentation.  Türkçe Öneri = Beslenme

Terim = aljezik.  İngilizce = algesic.  Türkçe Öneri = ağrı oluşturan

Terim = alopesi.  İngilizce = alopecia.  Türkçe Öneri = saç dökülmesi; kellik

Terim = alternatif.  İngilizce = alternative.  Türkçe Öneri = seçenek; seçenekli

Terim = altünite .  İngilizce = subunit.  Türkçe Öneri = Alt birim

Terim = ambliyopi.  İngilizce = amblyopia.  Türkçe Öneri = görme keskinliğinin azalması

Terim = ambulatuvar.  İngilizce = ambulatory.  Türkçe Öneri = Ayaktan

Terim = amenore.  İngilizce = amenorrhea.  Türkçe Öneri = adet görmeme

Terim = amfizem.  İngilizce = emphysema.  Türkçe Öneri = amfizem (doku veya organlarda aşırı hava birikmesi)

Terim = amnezi.  İngilizce = amnesia.  Türkçe Öneri = Unutkanlık

Terim = ampirik.  İngilizce = empiric.  Türkçe Öneri = deneyime dayalı

Terim = amputasyon.  İngilizce = amputation.  Türkçe Öneri = Kesme

Terim = anafilaktik, anafilaktoit reaksiyon.  İngilizce = anaphylactic, anaphylactoid reaction.  Türkçe Öneri = Ani aşırı duyarlılık tepkisi

Terim = Anaflaksi.  İngilizce = anaphylaxis.  Türkçe Öneri = Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık

Terim = analjezi.  İngilizce = analgesia.  Türkçe Öneri = ağrının kesilmesi

Terim = analjezik.  İngilizce = analgesic.  Türkçe Öneri = ağrı kesici

Terim = anemi.  İngilizce = anemia.  Türkçe Öneri = kansızlık

Terim = anemik.  İngilizce = anemic.  Türkçe Öneri = Kansız

Terim = anestezi.  İngilizce = anesthesia.  Türkçe Öneri = Anestezi

Terim = anestezik.  İngilizce = anesthetic.  Türkçe Öneri = anestezi yapan ilaç

Terim = anevrizma.  İngilizce = aneurysm.  Türkçe Öneri = Anevrizma (Damarda bölgesel şişkinlik, balonlaşma)

Terim = anjin .  İngilizce = tonsillitis.  Türkçe Öneri = bademcik iltihabı

Terim = Anjina pektoris.  İngilizce = angina pectoris.  Türkçe Öneri = Anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı)

Terim = anjiyoödem, anjiyonörotik ödem.  İngilizce = angioedema, angioneurotic oedema.  Türkçe Öneri =  Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme

Terim = ankiloz.  İngilizce = ankylosis.  Türkçe Öneri = eklem sertliği

Terim = Ankilozan spondilit.  İngilizce = ankylosing spondylitis.  Türkçe Öneri = ankilozan spondilit (sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık)

Terim = anksiyete.  İngilizce = anxiety.  Türkçe Öneri = kaygı, endişe

Terim = anomali .  İngilizce = anomaly, abnormality, malformation, deformity .  Türkçe Öneri = kusur, kusurlu oluşum

Terim = anoreksi.  İngilizce = anorexia.  Türkçe Öneri = iştahsızlık

Terim = antagonist .  İngilizce = antagonist.  Türkçe Öneri = karşıt etki gösteren

Terim = antero-lateral.  İngilizce = antero-lateral.  Türkçe Öneri = ön-yan

Terim = antiaritmik.  İngilizce = antiarrhythmic.  Türkçe Öneri = Kalp ritm bozukluğuna karşı kullanılan

Terim = antibakteriyel.  İngilizce = antibacterial.  Türkçe Öneri = Bakterilere karşı etkili

Terim = antidepresan.  İngilizce = antidepressant.  Türkçe Öneri = Depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili

Terim = antiepileptik.  İngilizce = antiepileptik.  Türkçe Öneri = sara tedavisinde etkili

Terim = antifungal.  İngilizce = antifungal.  Türkçe Öneri = Mantar hastalıklarına karşı etkili.

Terim = antihipertansif.  İngilizce = antihypertensive.  Türkçe Öneri = Tansiyonu, kan basıncını düşüren

Terim = antihistaminik.  İngilizce = antihistamines.  Türkçe Öneri = Alerjik hastalıklara karşı etkili

Terim = antiinflamatuvar.  İngilizce = anti-inflammatory.  Türkçe Öneri = İltihap giderici

Terim = antijen  .  İngilizce = antigen.  Türkçe Öneri = Antijen (Vücutta alerji oluşturan  madde)

Terim = antikoagülan.  İngilizce = anticoagulant.  Türkçe Öneri = kan pıhtılaşmasını önleyen

Terim = antikor.  İngilizce = antibody.  Türkçe Öneri = antikor (alerji  oluşturan maddeye karşı vücudun ürettiği savunma proteini)

Terim = antipiretik.  İngilizce = antypyretic.  Türkçe Öneri = ateş düşürücü

Terim = antipsikotik.  İngilizce = antipsychotic.  Türkçe Öneri = antipsikotik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili)

Terim = antitussif.  İngilizce = antitussive.  Türkçe Öneri = Öksürük kesici

Terim = anüri.  İngilizce = anuria.  Türkçe Öneri = İdrar yokluğu

Terim = aparat.  İngilizce = apparatus.  Türkçe Öneri = Cihaz , aygıt

Terim = apati.  İngilizce = apathy.  Türkçe Öneri = kayıtsızlık

Terim = aplastik anemi.  İngilizce = aplastic anaemia.  Türkçe Öneri = aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma) 

Terim = aplikasyon.  İngilizce = application.  Türkçe Öneri = uygulama

Terim = aritmi.  İngilizce = arrhythmia.  Türkçe Öneri = kalp atım düzensizliği.

Terim = aritmojenik.  İngilizce = arrhytmogenic.  Türkçe Öneri = kalpte atım düzensizliğine neden olan

Terim = arrest.  İngilizce = arrest.  Türkçe Öneri = Durma

Terim = arter.  İngilizce = artery.  Türkçe Öneri = arter (atardamar)

Terim = arter içine uygulama.  İngilizce = intraarterial use.  Türkçe Öneri = arter (atardamar) içine uygulama

Terim = artralji.  İngilizce = arthralgia.  Türkçe Öneri = Eklem ağrısı

Terim = artrit.  İngilizce = arthritides.  Türkçe Öneri = eklem iltihabı

Terim = artroz.  İngilizce = arthrosis.  Türkçe Öneri = eklem hastalığı

Terim = aselüler.  İngilizce = acellular.  Türkçe Öneri = hücresiz

Terim = asemptomatik.  İngilizce = asymptomatic.  Türkçe Öneri = belirtisiz

Terim = aspartat aminotransferaz ,.  İngilizce = aspartate aminotransferase, .  Türkçe Öneri = aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT)

Terim = alanin aminotransferaz,.  İngilizce = alanine aminotransferase .  Türkçe Öneri = Karaciğer enzimleri

Terim = aspergilloz.  İngilizce = Aspergillosis.  Türkçe Öneri = aspergilloz  (Bir tür mantar hastalığı)

Terim = Aspirasyon.  İngilizce = aspiration.  Türkçe Öneri = Emerek boşaltma

Terim = Aspirasyon pnömonisi.  İngilizce = Aspiration pneumonia.  Türkçe Öneri = Aspirasyon pnömonisi  (solunum yoluna mide içeriğinin kaçması sonucu gelişen akciğer iltihabı)

Terim = asteni.  İngilizce = asthenia.  Türkçe Öneri = Kuvvetsizlik, Güçten düşme

Terim = astma.  İngilizce = asthma.  Türkçe Öneri = astım

Terim = atak.  İngilizce = attack.  Türkçe Öneri = kriz. Ör. iskemik kriz (atak)

Terim = ataksi.  İngilizce = ataxia.  Türkçe Öneri = ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu)

Terim = atenüe.  İngilizce = attenuated.  Türkçe Öneri = zayıflatılmış

Terim = ateroskleroz.  İngilizce = atherosclerosis.  Türkçe Öneri = damar sertliği

Terim = aterotromboz.  İngilizce =  Atherothrombosis.  Türkçe Öneri = atardamarlarda pıhtı nedeniyle tıkanma

Terim = atriyum.  İngilizce = atrium.  Türkçe Öneri = Kalp kulakçığı

Terim = atriyal fibrilasyon.  İngilizce = Atrial fibrilation.  Türkçe Öneri = Kalpte bir çeşit atım bozukluğu

B

Terim = bağırsak.  İngilizce = intestines.  Türkçe Öneri = bağırsak

Terim = bakteremi.  İngilizce = bacteremia.  Türkçe Öneri = Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi.

Terim = balanit.  İngilizce = balanitis.  Türkçe Öneri = penis baş bölgesi iltihabı

Terim = baseline.  İngilizce = baseline.  Türkçe Öneri = başlangıç düzeyi

Terim = batın.  İngilizce = abdomen.  Türkçe Öneri = karın

Terim = baz(al).  İngilizce = basal.  Türkçe Öneri = temel; alt; tabana yakın veya tabanda

Terim = beher.  İngilizce = every.  Türkçe Öneri = her bir (tablet)

Terim = benign.  İngilizce = benign.  Türkçe Öneri = iyi huylu, selim

Terim = Beyaz ırk.  İngilizce = Caucasian.  Türkçe Öneri = beyaz ırk

Terim = bilateral.  İngilizce = bilateral.  Türkçe Öneri = iki taraflı

Terim = biliyer.  İngilizce = biliary.  Türkçe Öneri = safra(yla ilgili)

Terim = bipolar bozukluk.  İngilizce = bipolar disorder.  Türkçe Öneri = Bipolar bozukluk, (Ruhsal durumdaki zıt yönlü değişiklikler)

Terim = biyopsi.  İngilizce = biopsy.  Türkçe Öneri = (teşhis koymak amacıyla) doku örneği almak

Terim = blastomikoz.  İngilizce = Blastomycosis.  Türkçe Öneri = blastomikoz  (Bir tür mantar hastalığı)

Terim = blefarit.  İngilizce = blepharitis.  Türkçe Öneri = blefarit (Göz kapağı kenarındaki yağ bezelerinin iltihabı)

Terim = bolus.  İngilizce = bolus.  Türkçe Öneri = bir defada verme

Terim = Bozukluk.  İngilizce = Impairment.  Türkçe Öneri = bozukluk

Terim = bölgesel.  İngilizce = regional.  Türkçe Öneri = Bölgesel

Terim = bradikardi.  İngilizce = bradycardia.  Türkçe Öneri = kalp atımının yavaşlaması

Terim = Bronkodilatasyon.  İngilizce = bronchodilatation.  Türkçe Öneri = solunum yolunun genişlemesi

Terim = bronkodilatör.  İngilizce = bronchodilator.  Türkçe Öneri = solunum yolu genişletici

Terim = bronkokonstriksiyon, bronkospazm.  İngilizce = bronchoconstriction, bronchospasm.  Türkçe Öneri = Bronşların daralması, bronşların spazmı

Terim = Bronkokonstriktör .  İngilizce = bronchoconstrictor.  Türkçe Öneri = solunum yolunu daraltıcı

Terim = bronşiektazi.  İngilizce = bronchiectasia, bronchiectasis.  Türkçe Öneri = Bronşların harabiyeti sonucu kalıcı genişlemesi

Terim = bronşit.  İngilizce = bronchitis.  Türkçe Öneri = bronş iltihabı

Terim = bulanık.  İngilizce = turbid   .  Türkçe Öneri = bulanık

Terim = bursit.  İngilizce = bursitis.  Türkçe Öneri = eklem çevresindeki keselerin iltihabı

Terim = bül.  İngilizce = bulla, bleb, blister.  Türkçe Öneri = sıvı dolu kabarcık

Terim = C-Ç.  İngilizce = .  Türkçe Öneri =

Terim = check-up.  İngilizce = check-up.  Türkçe Öneri = genel kontrol

Terim = columna vertebralis.  İngilizce = columna vertebralis.  Türkçe Öneri = Omurga

Terim = Coombs testi.  İngilizce = Coombs' test.  Türkçe Öneri = Alyuvarlarla ilgili bir kan testi

Terim = çoklu doz.  İngilizce = multiple dose.  Türkçe Öneri = çoklu doz

Terim = çürük.  İngilizce = bruise.  Türkçe Öneri = çürük

D

Terim = dahili  .  İngilizce = internal .  Türkçe Öneri = İç

Terim = dahiliye  .  İngilizce = internal diseases.  Türkçe Öneri = iç hastalıkları

Terim = dansite.  İngilizce = density.  Türkçe Öneri = Yoğunluk

Terim = defekasyon  .  İngilizce = defecation.  Türkçe Öneri = Dışkılama

Terim = defekt.  İngilizce = defect.  Türkçe Öneri = kusur, bozukluk, eksiklik

Terim = defektif.  İngilizce = defective.  Türkçe Öneri = kusurlu, bozuk, eksik

Terim = defisit.  İngilizce = deficit.  Türkçe Öneri = Eksiklik

Terim = deformasyon .  İngilizce = deformation.  Türkçe Öneri = Şekil bozukluğu

Terim = deforme .  İngilizce = deformed.  Türkçe Öneri = şekli bozulmuş

Terim = deformite  .  İngilizce = deformity.  Türkçe Öneri = şekil bozukluğu,kusur

Terim = dehidratasyon.  İngilizce = dehydration.  Türkçe Öneri = Su kaybı.

Terim = dejenerasyon  .  İngilizce = degeneration.  Türkçe Öneri = Bozulma

Terim = dekonjestan.  İngilizce = decongestant.  Türkçe Öneri = dekonjestan  (burun tıkanıklığını gideren)

Terim = deliryum.  İngilizce = delirium.  Türkçe Öneri = deliryum ( huzursuzluk- taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu)

Terim = delüzyon.  İngilizce = delusion.  Türkçe Öneri = Sanrı, kuruntu

Terim = demans.  İngilizce = dementia.  Türkçe Öneri = bunama

Terim = demarkasyon.  İngilizce = demarcation.  Türkçe Öneri = Sınır belirleme, ayırma

Terim = depresyon  .  İngilizce = depression.  Türkçe Öneri = ruhsal çöküntü (depresyon)

Terim = derin ven trombozu,.  İngilizce = deep vein thrombosis/venous .  Türkçe Öneri = toplar damar tıkanıklığı

Terim = DVT.  İngilizce = thromboembolism (VTE).  Türkçe Öneri =

Terim = dermatit.  İngilizce = dermatitis.  Türkçe Öneri = Dermatit (Bir tür deri hastalığı)

Terim = dermatomikoz.  İngilizce = dermatomycosis.  Türkçe Öneri =  Dermatomikoz (Bir tür mantar hastalığı)

Terim = dermatoz.  İngilizce = dermatosis.  Türkçe Öneri = deri hastalığı

Terim = dermografizm.  İngilizce = dermatographism.  Türkçe Öneri = Alerjiye yatkınlığı tespit etmek üzere yapılan deri testi

Terim = desensitizasyon.  İngilizce = desensitization.  Türkçe Öneri = duyarsızlaştırma

Terim = destrüksiyon  .  İngilizce = destruction.  Türkçe Öneri = yıkım

Terim = dezavantaj.  İngilizce = disadvantage.  Türkçe Öneri = dezavantaj , olumsuzluk

Terim = dış gebelik.  İngilizce = ectopic pregnancy.  Türkçe Öneri = dış gebelik

Terim = Dış gebelik.  İngilizce = Ectopic pregnancy.  Türkçe Öneri = Rahim dışında gelişen gebelik

Terim = diferansiye.  İngilizce = differentiate.  Türkçe Öneri = Farklılaşmış,

Terim = difteri  .  İngilizce = diphtheria.  Türkçe Öneri = Difteri, kuşpalazı

Terim = difüz.  İngilizce = diffuse.  Türkçe Öneri = yaygın

Terim = dilüe.  İngilizce = diluted.  Türkçe Öneri = seyreltik

Terim = dilüe etmek.  İngilizce = to dilute.  Türkçe Öneri = seyreltmek

Terim = diplopi.  İngilizce = diplopy.  Türkçe Öneri = çift görme

Terim = direkt  .  İngilizce = direct.  Türkçe Öneri = doğrudan

Terim = disemine.  İngilizce = disseminated.  Türkçe Öneri = Yaygın, genel

Terim = disfoni.  İngilizce = dysphonia.  Türkçe Öneri = konuşmanın bozulması

Terim = disfonksiyon.  İngilizce = dysfunction.  Türkçe Öneri = işlev bozukluğu

Terim = diskinezi.  İngilizce = dyscinesia.  Türkçe Öneri = istemli hareketlerde bozukluk

Terim = dismenore.  İngilizce = dysmenorrhea.  Türkçe Öneri = ağrılı adet görme

Terim = dispepsi.  İngilizce = dyspepsia, indigestion.  Türkçe Öneri = Hazımsızlık, sindirim bozukluğu

Terim = dispne.  İngilizce = dyspnea.  Türkçe Öneri = nefes darlığı , nefes almada güçlük

Terim = disritmi.  İngilizce = disrhythmia.  Türkçe Öneri = kalp atım bozukluğu

Terim = distoni.  İngilizce = distoni.  Türkçe Öneri = kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozukluğu

Terim = diüretik.  İngilizce = diüretic.  Türkçe Öneri = idrar söktürücü

Terim = diyabet.  İngilizce = diabetes, diabetes mellitus.  Türkçe Öneri = şeker hastalığı (diyabet)

Terim = Diyabetik ketoasidoz.  İngilizce = Diabetic ketoacidosis.  Türkçe Öneri = şeker hastalarında açlık durumunda  kanda aşırı miktarda asit birikimi

Terim = diyagnostik.  İngilizce = diagnostic.  Türkçe Öneri = tanıyla ilgili, tanısal

Terim = diyagnoz.  İngilizce = diagnose.  Türkçe Öneri = tanı

Terim = diyare .  İngilizce = diarrhea.  Türkçe Öneri = ishal

Terim = diyet .  İngilizce = diet.  Türkçe Öneri = diyet

Terim = dizartri.  İngilizce = disartri.  Türkçe Öneri = konuşma veya dil ile ilgili bozukluk

Terim = dizestezi.  İngilizce = disestezi.  Türkçe Öneri = hissizlik, karıncalanma gibi anormal duyu

Terim = dizfaji.  İngilizce = dysphagia.  Türkçe Öneri = yutamama, yutma güçlüğü

Terim = dizüri.  İngilizce = disüri.  Türkçe Öneri = ağrılı idrar yapma

Terim = dolaşım .  İngilizce = circulation.  Türkçe Öneri = dolaşım

Terim = dolor  .  İngilizce = dolor.  Türkçe Öneri = ağrı

Terim = dominant.  İngilizce = dominant.  Türkçe Öneri = baskın

Terim = döküntü.  İngilizce = rash.  Türkçe Öneri = döküntü

E

Terim = eflaks.  İngilizce = efflux.  Türkçe Öneri = Eflaks (Dışa yönelik akım)

Terim = ejakülasyon.  İngilizce = ejaculation.  Türkçe Öneri = meni (sperm) boşalması

Terim = ekimoz.  İngilizce = ecchymosis.  Türkçe Öneri = deride morarma

Terim = eklampsi (gebelik toksemisi).  İngilizce = eclampsia.  Türkçe Öneri = Eklampsi (gebelikte havale nöbetleri, kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık)

Terim = eklem.  İngilizce = joint.  Türkçe Öneri = eklem

Terim = Eksiklik.  İngilizce = deficiency.  Türkçe Öneri = Eksiklik

Terim = eksitabilite  .  İngilizce = excitability.  Türkçe Öneri = uyarılabilme, uyarılabilirlik

Terim = eksternal  .  İngilizce = external.  Türkçe Öneri = dış, dışla ilgili

Terim = ekstrakt.  İngilizce = extract.  Türkçe Öneri = Özüt, öz

Terim = ekstraselüler.  İngilizce = extracellular.  Türkçe Öneri = Hücre dışı

Terim = ekzoftalmi.  İngilizce = exophthalmus.  Türkçe Öneri = göz küresinin anormal şekilde dışarı çıkması

Terim = elektrokardiyogram,.  İngilizce = electrocardiogram, ECG.  Türkçe Öneri = EKG (kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt)

Terim = EKG.  İngilizce = .  Türkçe Öneri =

Terim = elektrolit.  İngilizce = electrolyte.  Türkçe Öneri = elektrolit

Terim = elektrolit dengesizliği.  İngilizce = electrolyte imbalance.  Türkçe Öneri = Elektrolit dengesizliği

Terim = eliminasyon.  İngilizce = elimination.  Türkçe Öneri = vücuttan uzaklaştırılma

Terim = elongasyon.  İngilizce = elongation.  Türkçe Öneri = uzama

Terim = emboli .  İngilizce = emboli (çoğul).  Türkçe Öneri = damar tıkacı ( emboli)

Terim = emetojenik.  İngilizce = emetogenic.  Türkçe Öneri = kusmaya neden olan, kusturucu

Terim = emosyonel labilite.  İngilizce = emotional lability.  Türkçe Öneri = duyguların değişkenliği, dalgalanması

Terim = emülsiyon.  İngilizce = emulsion.  Türkçe Öneri = Emülsiyon (sıvı-sıvı karışımı)

Terim = endikasyon.  İngilizce = indication.  Türkçe Öneri = İlacın kullanıldığı durum

Terim = endürasyon.  İngilizce = induration.  Türkçe Öneri = Sertleşme,

Terim = enfeksiyon  .  İngilizce = infection.  Türkçe Öneri = Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)

Terim = enflamasyon.  İngilizce = inflammation.  Türkçe Öneri = iltihap

Terim = enfluenza.  İngilizce = influenza.  Türkçe Öneri = grip

Terim = enjeksiyon.  İngilizce = injection.  Türkçe Öneri = Enjeksiyon, zerk

Terim = ensefalomiyelit.  İngilizce = encephalomyelitis.  Türkçe Öneri = beyin-omurilik iltihabı

Terim = enterokolit.  İngilizce = enterocolitis.  Türkçe Öneri = ince ve kalın bağırsağın birlikte iltihaplanması

Terim = entübasyon.  İngilizce = intubation.  Türkçe Öneri = herhangi bir kanal ya da boşluğa tüp yerleştirme

Terim = enürezis noktürna.  İngilizce = nocturnal enuresis; bed-wetting.  Türkçe Öneri = gece işemesi; yatak ıslatma

Terim = eozinofili.  İngilizce = eosinophilia.  Türkçe Öneri = kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış

Terim = epidemi  .  İngilizce = epidemicity.  Türkçe Öneri = salgın

Terim = epididimit.  İngilizce = epididymitis.  Türkçe Öneri = Epididimit (Testis arkası iltihabı)

Terim = epilepsi.  İngilizce = epilepsy.  Türkçe Öneri = sara

Terim = epistaksis.  İngilizce = epistaxisis.  Türkçe Öneri = burun kanaması

Terim = ergin, olgun .  İngilizce = mature.  Türkçe Öneri = ergin, olgun

Terim = eritem.  İngilizce = erythema.  Türkçe Öneri = Deri üzerinde oluşan kızarıklık

Terim = eritema multiforma.  İngilizce = erythema multiforme.  Türkçe Öneri = Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu)

Terim = eritematöz.  İngilizce = erythematous.  Türkçe Öneri = kızarık

Terim = eritrosit  .  İngilizce = erythrocyte, red blood cell.  Türkçe Öneri = alyuvar, kırmızı kan hücresi

Terim = etiyoloji  .  İngilizce = etiology.  Türkçe Öneri = Hastalık nedeni

Terim = Etkin, İlaç.  İngilizce = agent.  Türkçe Öneri = ilaç

Terim = etkisizleştirilmiş.  İngilizce = inactivated.  Türkçe Öneri = etkisizleştirilmiş

Terim = evre, derece.  İngilizce = grade.  Türkçe Öneri = Evre, derece

Terim = Evrelendirme, derecelendirme .  İngilizce = grading.  Türkçe Öneri = Evrelendirme, derecelendirme

F

Terim = faranjit.  İngilizce = pharyngitis.  Türkçe Öneri = yutak (farinks) iltihabı

Terim = farinks .  İngilizce = pharynx.  Türkçe Öneri = yutak

Terim = farmasötik form.  İngilizce = pharmaceutical form.  Türkçe Öneri = ilaç şekli

Terim = fasiyal paraliz.  İngilizce = fascial paralysis.  Türkçe Öneri = yüz felci

Terim = fatal.  İngilizce = fatal.  Türkçe Öneri = ölümcül

Terim = febril.  İngilizce = febrile.  Türkçe Öneri = ateşli

Terim = Febril nötropeni.  İngilizce = Febrile neutropenia.  Türkçe Öneri = Vücuttaki savunma hücreleri sayısının düşüşüne bağlı gelişen durum

Terim = feçes  .  İngilizce = feces.  Türkçe Öneri = dışkı

Terim = felç , inme.  İngilizce = stroke.  Türkçe Öneri = Felç, inme

Terim = femur .  İngilizce = femur .  Türkçe Öneri = uyluk

Terim = fenilketonüri (Folling hastalığı).  İngilizce = phenylketonuria (Folling's disease) .  Türkçe Öneri = Fenilketonüri (kalıtımsal enzim eksikliği sonucunda ortaya çıkan metabolik hastalık) 

Terim = fetal.  İngilizce = fetal.  Türkçe Öneri = cenine ait

Terim = fetüs.  İngilizce = fetus.  Türkçe Öneri = cenin

Terim = fibromiyalji.  İngilizce = fibromyalgia.  Türkçe Öneri = Kulunç, kas ağrısı

Terim = flatulans.  İngilizce = flatulance.  Türkçe Öneri = Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik

Terim = flebit.  İngilizce = phlebitis.  Türkçe Öneri = toplardamar iltihabı

Terim = Flushing.  İngilizce = Flushing.  Türkçe Öneri = Al basması

Terim = fobi .  İngilizce = phobia.  Türkçe Öneri = Sebepsiz korku, fobi

Terim = folikül stimülan hormon.  İngilizce = follicle-stimulating hormone, FSH.  Türkçe Öneri = folikül uyarıcı hormon

Terim = fonksiyon.  İngilizce = function.  Türkçe Öneri = işlev

Terim = form  .  İngilizce = form  .  Türkçe Öneri = biçim, şekil

Terim = formasyon  .  İngilizce = formation.  Türkçe Öneri = oluşum

Terim = fotofobi.  İngilizce = photophobia.  Türkçe Öneri = ışıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma acı duyma durumu

Terim = fotosensitizasyon.  İngilizce = photosensitization.  Türkçe Öneri = ışığa karşı duyarlı olma hali

Terim = fragman.  İngilizce = fragment.  Türkçe Öneri = parçacık

Terim = fraksiyon .  İngilizce = fraction.  Türkçe Öneri = bölüm

Terim = fronkül.  İngilizce = frunculus.  Türkçe Öneri = çıban

Terim = fulminan.  İngilizce = fulminant.  Türkçe Öneri = hızlı giden ve kötüleşen

Terim = Fungistatik.  İngilizce = fungistatic.  Türkçe Öneri = mantarın üremesini durduran

Terim = fungus.  İngilizce = fungus.  Türkçe Öneri = mantar

Terim = Fungusid.  İngilizce = fungicide.  Türkçe Öneri = mantarı öldüren

G

Terim = gaita  , feçes.  İngilizce = feces.  Türkçe Öneri = dışkı

Terim = galaktore.  İngilizce = galactorrhea.  Türkçe Öneri = meme ucundan sürekli süt ve süt benzeri akıntı gelmesi

Terim = galaktozemi.  İngilizce = galactosemia.  Türkçe Öneri = Galaktozemi ( kanda  bir tür şekerin yükselmesi)

Terim = ganglion.  İngilizce = ganglion.  Türkçe Öneri = sinir düğümü

Terim =                                                                                                                                                                                                                                                 gastrik.  İngilizce = gastric.  Türkçe Öneri = mideye ait, midede bulunan

Terim = gastrit.  İngilizce = gastritis.  Türkçe Öneri = Gastrit (mide mukozası iltihabı)

Terim = gastroenterit.  İngilizce = gastroenteritis.  Türkçe Öneri = ishal ve kusma ile birlikte görülen mide ve bağırsak enfeksiyonu

Terim = Gebe.  İngilizce = pregnant.  Türkçe Öneri = hamile

Terim =  geçici iskemik atak.  İngilizce = .  Türkçe Öneri = beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç

Terim = genito-üriner sistem.  İngilizce = genitourinary system.  Türkçe Öneri = üreme ve idrar yolları sistemi

Terim = gevşeme.  İngilizce = relaxation.  Türkçe Öneri = gevşeme

Terim = girişim.  İngilizce = intervention.  Türkçe Öneri = girişim

Terim = glikozüri.  İngilizce = glycosuria.  Türkçe Öneri = idrarda şeker tespit edilmesi

Terim = glokom.  İngilizce = glaucoma.  Türkçe Öneri = göz içi basıncının artması

Terim = glossit.  İngilizce = glossitis.  Türkçe Öneri = dil iltihabı

Terim = glottis.  İngilizce = glottis.  Türkçe Öneri = Ses tellerinin bulunduğu gırtlak bölgesi

Terim = gonore.  İngilizce = gonorrhea.  Türkçe Öneri = bel soğukluğu

Terim = görsel.  İngilizce = visual.  Türkçe Öneri = görsel

Terim = gösterge, belirteç .  İngilizce = marker.  Türkçe Öneri = gösterge, belirteç

Terim = granül  .  İngilizce = granule.  Türkçe Öneri = granül

Terim = greft.  İngilizce = graft.  Türkçe Öneri = yama

Terim = guatr.  İngilizce = goiter.  Türkçe Öneri = tiroid bezinin büyümesi hali

Terim = Guillain-Barré sendromu.  İngilizce = Guillain-Barré syndrome, acute febrile polyneuritis, acute idiopathic polyneuritis.  Türkçe Öneri = Guillain-Barré sendromu (Viral enfeksiyon sonrası gelişen bir rahatsızlık.)

Terim = gut .  İngilizce = gout.  Türkçe Öneri = Gut (damla hastalığı)

Terim = Güvenlilik.  İngilizce = safety.  Türkçe Öneri = güvenlilik

H

Terim = hafıza yitimi, bellek yitimi .  İngilizce = memory deficit.  Türkçe Öneri = hafıza yitimi, bellek yitimi

Terim = Hafıza, bellek  .  İngilizce = memory.  Türkçe Öneri = hafıza, bellek

Terim = halitoz.  İngilizce = halitozis.  Türkçe Öneri = ağız kokusu

Terim = halüsinasyon.  İngilizce = hallucination.  Türkçe Öneri = Varsanı, Hayal görme

Terim = Hassasiyet, duyarlılık.  İngilizce = sensitivity.  Türkçe Öneri = Hassasiyet, duyarlılık

Terim = Havale, tutarık  .  İngilizce = convulsion.  Türkçe Öneri = havale

Terim = Hazım, sindirim .  İngilizce = digestion.  Türkçe Öneri = hazım

Terim = hematemez.  İngilizce = hemathemesis.  Türkçe Öneri = Kan kusma

Terim = hematom.  İngilizce = hematoma.  Türkçe Öneri = Bölgesel kan birikmesi (hematom)

Terim = hematopoetik.  İngilizce = hematopoietic.  Türkçe Öneri = Kan ve kan hücre yapımı ile ilgili

Terim = hematüri.  İngilizce = hematuria.  Türkçe Öneri = idrarda kan tespit edilmesi

Terim = hemipleji.  İngilizce = hemipleji.  Türkçe Öneri = Hemipleji (yarı felç)

Terim = hemodiyaliz.  İngilizce = hemodialysis.  Türkçe Öneri = kan diyalizi (kanın temizlenmesi işlemi)

Terim = hemolitik anemi.  İngilizce = haemolytic anaemia.  Türkçe Öneri = Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)

Terim = hemoliz.  İngilizce = hemolysis.  Türkçe Öneri = kan hücreleri yıkımı

Terim = hemoptizi.  İngilizce = hemophtysis.  Türkçe Öneri = Kan tükürme

Terim = hemoraji  .  İngilizce = hemorrhage.  Türkçe Öneri = kanama

Terim = hepatik kolestaz.  İngilizce = hepatic cholestasis.  Türkçe Öneri = Karaciğer içi bir nedene bağlı olarak safra akışının yavaşlaması veya durması

Terim = hepatit.  İngilizce = hepatitis.  Türkçe Öneri = Karaciğer iltihabı

Terim = hepatobiliyer.  İngilizce = hepatobiliery.  Türkçe Öneri = karaciğer, safra ve safra yolları

Terim = heredite.  İngilizce = heredity.  Türkçe Öneri = soyaçekim, kalıtım

Terim = herediter.  İngilizce = hereditary.  Türkçe Öneri = kalıtsal

Terim = herni.  İngilizce = hernia.  Türkçe Öneri = fıtık

Terim = Herpes .  İngilizce = herpes .  Türkçe Öneri = uçuk

Terim = hıçkırık .  İngilizce = hiccup.  Türkçe Öneri = hıçkırık

Terim = HIV.  İngilizce = human immunodeficiency virus, (HIV).  Türkçe Öneri = İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü

Terim = hiperakuzi.  İngilizce = hyperacusia.  Türkçe Öneri = işitme yeteneğinin normalin üstünde artması durumu

Terim = hiperaldosteronizm.  İngilizce = hyperaldosteronism.  Türkçe Öneri = Böbrek üstü bezlerinin aşırı çalışmasından oluşan hastalık

Terim = hiperasalivasyon.  İngilizce = hypersalivation.  Türkçe Öneri = salya üretiminde artış

Terim = hiperestezi.  İngilizce = hyperesthesia.  Türkçe Öneri = hastanın uyarıları olduğundan daha şiddetli olarak algılaması

Terim = hiperglisemi.  İngilizce = hyperglicemia.  Türkçe Öneri = kan şeker düzeylerinde artış

Terim = Hiperhidroz.  İngilizce = .  Türkçe Öneri = Aşırı terleme

Terim = hiperkalemi / hiperpotasemi.  İngilizce = hyperkalemia/hyperpotassemia.  Türkçe Öneri = kan potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi

Terim = hiperkinezi.  İngilizce = hypercinesia.  Türkçe Öneri = aşırı hareket

Terim = hiperpigmentasyon.  İngilizce = hyperpigmentation.  Türkçe Öneri = deride renk koyulaşması

Terim = hipersensitivite.  İngilizce = hypersensitivity.  Türkçe Öneri = aşırı duyarlılık

Terim = hipertansiyon.  İngilizce = hypertension.  Türkçe Öneri = yüksek tansiyon

Terim = hipertermi.  İngilizce = hyperthermia.  Türkçe Öneri = vücut ısısının 40°C 'nin üstüne çıkması

Terim = hipertiroidizm.  İngilizce = hyperthyroidism.  Türkçe Öneri = vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi

Terim = hipertoni.  İngilizce = hypertonia.  Türkçe Öneri = Kasların aşırı gerginliği

Terim = hipertrofi.  İngilizce = Hypertrophia.  Türkçe Öneri = Vücudun herhangi bir bölümünün büyümesi

Terim = hiperürikozüri.  İngilizce = hyperuricosuria.  Türkçe Öneri = idrarla ürik asit atılımı

Terim = hiperürisemi.  İngilizce = hyperuricemia.  Türkçe Öneri = kanda ürik asit miktarının yükselmesi

Terim = hipnotik.  İngilizce = hypnotic.  Türkçe Öneri = Uyku verici

Terim = hipoestezi.  İngilizce = hypoesthesia.  Türkçe Öneri = duyu azalması

Terim = hipoglisemi.  İngilizce = hypoglisemi.  Türkçe Öneri = kan şeker düzeyinde azalma

Terim = hipokalemi.  İngilizce = hypokalemia.  Türkçe Öneri = kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi

Terim = hipokinezi.  İngilizce = hypocinesia.  Türkçe Öneri = aktivite veya motor işlevlerinin azalması

Terim = hipoklorhidri.  İngilizce = .  Türkçe Öneri = mide asidi eksikliği

Terim = hipomani.  İngilizce = hypomania.  Türkçe Öneri = dikkat artışı, hareketlilik, yorulmazlık ve tepkilerin artması ile belirgin ruh hastalığı

Terim = hiponatremi.  İngilizce = hyponatremia.  Türkçe Öneri = kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi

Terim = hipotansiyon.  İngilizce = hypotension.  Türkçe Öneri = düşük tansiyon

Terim = hipotoni.  İngilizce = hypotonia.  Türkçe Öneri = kasların gerginliğini yitirmesi

Terim = histoloji  .  İngilizce = histology.  Türkçe Öneri = dokubilim

Terim = histoplasmozis.  İngilizce = Histoplasmosis.  Türkçe Öneri = Histoplasmozis (Bir çeşit mantar hastalığı)

Terim = homojen .  İngilizce = homogeneous.  Türkçe Öneri = benzer özellikte, tekdüze

Terim = Hordeolum, arpacık.  İngilizce = hordeolum.  Türkçe Öneri = arpacık

Terim = I-İ.  İngilizce = .  Türkçe Öneri =

Terim = içerik, kapsam .  İngilizce = Ingredient .  Türkçe Öneri = içerik

Terim = idame.  İngilizce = maintaince.  Türkçe Öneri = İdame, devam ettirme

Terim = İdyopatik.  İngilizce = idipathic.  Türkçe Öneri = sebebi bilinmeyen

Terim = idrar retansiyonu.  İngilizce = urine retention.  Türkçe Öneri = idrar yapamama, işeme zorluğu

Terim = ihtiva eden .  İngilizce = contain.  Türkçe Öneri = içeren, kapsayan

Terim = İltihap, yangı.  İngilizce = inflammation.  Türkçe Öneri = iltihap, yangı

Terim = immatür .  İngilizce = immature.  Türkçe Öneri = olgunlaşmamış

Terim = immun.  İngilizce = immune.  Türkçe Öneri = bağışık

Terim = İmmun globulin.  İngilizce = ımmunoglobulin.  Türkçe Öneri = Vücutta bulunan bağışıklık proteini

Terim = immün sistem.  İngilizce = immune system.  Türkçe Öneri = bağışıklık sistemi

Terim = immün yanıt.  İngilizce = immune response.  Türkçe Öneri = bağışıklık yanıtı

Terim = immünomodülatör.  İngilizce = immunomodulator.  Türkçe Öneri = Bağışıklık düzenleyen

Terim = immünosüpresif.  İngilizce = immunospressive.  Türkçe Öneri = bağışıklık sistemini baskılayan

Terim = immünoterapi.  İngilizce = immunotherapy.  Türkçe Öneri = bağışıklık tedavisi

Terim = impetigo.  İngilizce = impetigo vulgaris.  Türkçe Öneri = derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu

Terim = impotens .  İngilizce = impotence.  Türkçe Öneri = cinsel güçsüz­lük, iktidarsızlık

Terim = in vitro.  İngilizce = in vitro.  Türkçe Öneri = Laboratuar ortamında

Terim = in vivo.  İngilizce = in vivo.  Türkçe Öneri = canlı varlıkta, vücutta

Terim = inaktif.  İngilizce = inactive.  Türkçe Öneri = etkisiz

Terim = indükleyici.  İngilizce = inducer.  Türkçe Öneri = uyarıcı

Terim = infant.  İngilizce = infant.  Türkçe Öneri = Bebek (0-1 yaş)

Terim = infiltrasyon.  İngilizce = infiltration.  Türkçe Öneri = sızma

Terim = influks.  İngilizce = influx.  Türkçe Öneri = İçeri akma

Terim = inguinal  .  İngilizce = inguinal.  Türkçe Öneri = kasığa ait

Terim = inhibe etmek.  İngilizce = (to) inhibit.  Türkçe Öneri = engellemek, önlemek, bastırmak

Terim = inkontinans.  İngilizce = incontinence.  Türkçe Öneri = tutamama, kaçırma

Terim = inkoordinasyon.  İngilizce = incoordination.  Türkçe Öneri = eş güdüm(koordinasyon) bozulması

Terim = inkübasyon .  İngilizce = incubation.  Türkçe Öneri = kuluçka

Terim = insizyon.  İngilizce = incision.  Türkçe Öneri = Cerrahi kesi

Terim = insomnia.  İngilizce = insomnia.  Türkçe Öneri = uykusuzluk

Terim = instabilite.  İngilizce = instability.  Türkçe Öneri = dayanıksızlık, kararsızlık

Terim = integrasyon.  İngilizce = integration.  Türkçe Öneri = Bütünleşme

Terim = interdigital.  İngilizce = interdigital.  Türkçe Öneri = Parmak arası

Terim = interselüler.  İngilizce = intercellular.  Türkçe Öneri = hücreler arası

Terim = intersitisyel nefrit.  İngilizce = interstitium nefrit.  Türkçe Öneri = İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı

Terim = interstisyum  .  İngilizce = interstitium.  Türkçe Öneri = doku aralıkları

Terim = intoksikasyon.  İngilizce = intoxication.  Türkçe Öneri = zehirlenme

Terim = intolerans.  İngilizce = intolerance.  Türkçe Öneri = ilacın etkisine dayanıksızlık, tahammülsüzlük

Terim = intraabdominal.  İngilizce = intraabdominal.  Türkçe Öneri = karın içi

Terim = intramüsküler.  İngilizce = intramuscular.  Türkçe Öneri = Kas içi

Terim = intraoküler basınç.  İngilizce = intraocular pressure.  Türkçe Öneri = Göz içi basıncı

Terim = intraoperatif.  İngilizce = intraoperative.  Türkçe Öneri = Ameliyat sırasında

Terim = intraselüler.  İngilizce = intracellular.  Türkçe Öneri = hücre içi

Terim = intrauterin.  İngilizce = intrauterine.  Türkçe Öneri = Rahim içi

Terim = intravenöz.  İngilizce = intravenous.  Türkçe Öneri = toplardamar (ven) içi

Terim = intravezikal.  İngilizce = intravesical, endovesical.  Türkçe Öneri = mesane içi

Terim = intussusepsiyon.  İngilizce = intussusception.  Türkçe Öneri = Bağırsak düğümlenmesi

Terim = invaziv.  İngilizce = invasive.  Türkçe Öneri = 1)      yayılmacı

Terim = irigasyon.  İngilizce = irrigation.  Türkçe Öneri = yıkama

Terim = iris.  İngilizce = iris.  Türkçe Öneri = Gözün renkli kısmı

Terim = iritabilite.  İngilizce = irritability.  Türkçe Öneri = uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu, tepki gösterme yeteneği

Terim = iritasyon .  İngilizce = irritation.  Türkçe Öneri = tahriş

Terim = irreverzibl.  İngilizce = irreversible.  Türkçe Öneri = geri dönüşümsüz

Terim = itrah.  İngilizce = excretion.  Türkçe Öneri = atılma

Terim = itrah etmek .  İngilizce = excretion.  Türkçe Öneri = vücuttan dışarı atmak

J

Terim = jeneralize .  İngilizce = generalized.  Türkçe Öneri = Yaygın, genel

Terim = jenerasyon  .  İngilizce = generation.  Türkçe Öneri = kuşak, nesil

Terim = jinekolojik.  İngilizce = gynecologic.  Türkçe Öneri = kadın hastalıkları ile ilgili

Terim = jinekomasti.  İngilizce = gynecomasti.  Türkçe Öneri = erkekte meme büyümesi

Terim = jüvenil  .  İngilizce = juvenile.  Türkçe Öneri = genç

K

Terim = kalp yetmezliği.  İngilizce = cardiac failure/heart failure.  Türkçe Öneri = kalp yetmezliği

Terim = kandidemi.  İngilizce = Candidemia.  Türkçe Öneri = kanda kandida türü mantarlara ait hücrelerin bulunması durumu

Terim = kandidiyaz.  İngilizce = Candidiasis.  Türkçe Öneri = kandidiyaz  (Bir tür mantar hastalığı)

Terim = kandidüri.  İngilizce = Candiduria.  Türkçe Öneri = idrarda kandida cinsi mantar bulunması

Terim = kantitatif.  İngilizce = quantitive.  Türkçe Öneri = miktarla ilgili

Terim = kantite  .  İngilizce = quantity.  Türkçe Öneri = miktar

Terim = kardiyak.  İngilizce = cardiac.  Türkçe Öneri = kalbe ait, kalple ilgili

Terim = kaşınma.  İngilizce = itching.  Türkçe Öneri = kaşınma

Terim = katarakt.  İngilizce = cataract.  Türkçe Öneri = Göze perde inmesi

Terim = kazanılmış.  İngilizce = acquired .  Türkçe Öneri = kazanılmış

Terim = keçelenme.  İngilizce = numbnesss.  Türkçe Öneri = Keçelenme

Terim = Kemoterapi.  İngilizce = .  Türkçe Öneri = Kanserde ilaç tedavisi

Terim = keratit.  İngilizce = keratitis.  Türkçe Öneri = gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı

Terim = kırıklık.  İngilizce = malaise.  Türkçe Öneri = kırgınlık, halsizlik

Terim = kistik fibroz.  İngilizce = cystic fibrosis, .  Türkçe Öneri = Akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık

Terim = klasifikasyon.  İngilizce = classification.  Türkçe Öneri = sınıflandırma

Terim = Klerens.  İngilizce = Clearance.  Türkçe Öneri = Temizlenme

Terim = klorür.  İngilizce = chloride.  Türkçe Öneri = klorür

Terim = Koagülasyon.  İngilizce = coagulation.  Türkçe Öneri = Kanın pıhtılaşması

Terim = Kognitif bozukluk.  İngilizce = Cognitive disorder.  Türkçe Öneri = Zihinsel işlevlerde bozukluk

Terim = kolelitiyazis.  İngilizce = cholelithiasis.  Türkçe Öneri = Safra kesesi taşı

Terim = kolesistit.  İngilizce = cholecystitis.  Türkçe Öneri = safra kesesi iltihabı

Terim = kolestatik sarılık.  İngilizce = cholestatic icterus.  Türkçe Öneri = safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık

Terim = kolestaz.  İngilizce = cholestasis.  Türkçe Öneri = Safra akışının yavaşlaması veya durması

Terim = kolit.  İngilizce = colitis.  Türkçe Öneri = Kalın  bağırsak iltihabı

Terim = kombinasyon.  İngilizce = combination.  Türkçe Öneri = birlikte kullanım

Terim = kombine.  İngilizce = combined.  Türkçe Öneri = birleşik

Terim = komorbidite.  İngilizce = comorbidity.  Türkçe Öneri = iki hastalığın beraber bulunması

Terim = kompartıman  .  İngilizce = comparment.  Türkçe Öneri = bölme

Terim = kompensatuvar.  İngilizce = compensatory.  Türkçe Öneri = dengeleyici

Terim = komplikasyon.  İngilizce = complication.  Türkçe Öneri = hastalıkla birlikte ortaya çıkan rahatsızlıklar

Terim = kompozisyon.  İngilizce = composition.  Türkçe Öneri = Bileşim

Terim = kondüksiyon.  İngilizce = conduction.  Türkçe Öneri = iletim

Terim = konfüzyon.  İngilizce = confusion.  Türkçe Öneri = Zihin karışıklığı

Terim = konjenital.  İngilizce = congenital.  Türkçe Öneri = Doğumsal, doğuştan

Terim = konjestif kalp yetersizliği.  İngilizce = congestive heart failure.  Türkçe Öneri = Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık

Terim = konjonktivit.  İngilizce = conjunctivitis.  Türkçe Öneri = Bir çeşit göz iltihabı

Terim = konstipasyon.  İngilizce = constipation.  Türkçe Öneri = kabızlık

Terim = Kontakt dermatiti.  İngilizce = contact dermatitis.  Türkçe Öneri = temasla ortaya çıkan deri hastalığı

Terim = kontaminasyon  .  İngilizce = contamination.  Türkçe Öneri = bulaşma

Terim = kontraksiyon.  İngilizce = contraction.  Türkçe Öneri = kasılma

Terim = kontrendikasyon.  İngilizce = contrindication.  Türkçe Öneri = kullanılmaması gerekli durum

Terim = koordinasyon   .  İngilizce = coordination.  Türkçe Öneri = Uyum, eşgüdüm

Terim = koroner arter hastalığı.  İngilizce = coronary artery disease.  Türkçe Öneri = damar sertliği nedeni ile kalp damarlarının daralması

Terim = kreatinin.  İngilizce = creatinine (Cr).  Türkçe Öneri = Böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde

Terim = kriptokokkoz.  İngilizce = Cryptococcosis.  Türkçe Öneri = Kriptokokkoz (Bir tür mantar hastalığı)

Terim = kromatopsi.  İngilizce = .  Türkçe Öneri = Farklı renk tonlarını ayırt edememe

Terim = kromomikoz.  İngilizce = Chromomycosis.  Türkçe Öneri = Kromomikoz(Bir tür mantar hastalığı)

Terim = kronik.  İngilizce = chronic.  Türkçe Öneri = Süregelen, uzun süren

Terim = kuadrivalen.  İngilizce = quadrivalent, tetravalent.  Türkçe Öneri = dört değerliğe sahip

Terim = Kulak çınlaması.  İngilizce = tinnitus.  Türkçe Öneri = Kulak çınlaması

Terim = Kuru keratokonjunktivitit .  İngilizce = keratoconjunctivitis sicca.  Türkçe Öneri = kuru göz

Terim = kütanöz.  İngilizce = cutaneous.  Türkçe Öneri = deriyle ilgili

L

Terim = larenjit.  İngilizce = laryngitis.  Türkçe Öneri = gırtlak iltihabı

Terim = larinks  .  İngilizce = larynx.  Türkçe Öneri = gırtlak

Terim = letarji.  İngilizce = lethargy.  Türkçe Öneri = halsizlik

Terim = lezyon.  İngilizce = lesion.  Türkçe Öneri = bozukluk, hasar

Terim = libido  .  İngilizce = libido.  Türkçe Öneri = cinsel istek

Terim = Lockjaw tipi reaksiyon.  İngilizce = lockjaw.  Türkçe Öneri = çene kitlenmesi

Terim = lokal  .  İngilizce = local.  Türkçe Öneri = lokal , bölgesel

Terim = lokalizasyon.  İngilizce = localization.  Türkçe Öneri = yerleşim

Terim = lokalize  .  İngilizce = localized.  Türkçe Öneri = yerleşik

Terim = lökopeni.  İngilizce = leuc/kopenia.  Türkçe Öneri = Akyuvar sayısında azalma

Terim = lökosit  .  İngilizce = leucocyte.  Türkçe Öneri = Akyuvar

Terim = lökositoz.  İngilizce = leucocytosis.  Türkçe Öneri = akyuvar sayısında artış

Terim = lösemi.  İngilizce = .  Türkçe Öneri = kan hücrelerinin kanseri

Terim = lupus eritematozus.  İngilizce = lupus erythematosus (LE).  Türkçe Öneri = ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık

Terim = luteinleştirici hormon.  İngilizce = luteinizing hormone, (LH).  Türkçe Öneri = luteinleştirici hormon(Adet döngüsünde yer alan bir hormon)

Terim = Lyme hastalığı.  İngilizce = Lyme disease.  Türkçe Öneri = Kene yoluyla bulaşan bir hastalık

M

Terim = madde.  İngilizce = substance.  Türkçe Öneri = madde

Terim = maksimum.  İngilizce = maximum.  Türkçe Öneri = en yüksek

Terim = maküler ödem.  İngilizce = Macular edema.  Türkçe Öneri = gözün arka tarafında şişme

Terim = makülopapüler.  İngilizce = maculopapular.  Türkçe Öneri = deriden hafif kabarık

Terim = malabsorpsiyon.  İngilizce = malabsorption.  Türkçe Öneri = bağırsaklardan emilim bozukluğu

Terim = malarya , sıtma .  İngilizce = malaria.  Türkçe Öneri = sıtma

Terim = malformasyon .  İngilizce = malformation.  Türkçe Öneri = organ veya dokudaki yapısal bozukluk

Terim = Malign ,habis.  İngilizce = malignant.  Türkçe Öneri = Habis (kötü huylu)

Terim = mani.  İngilizce = mani.  Türkçe Öneri = taşkınlık nöbeti

Terim = matürasyon.  İngilizce = maturation.  Türkçe Öneri = olgunlaşma

Terim = medikal.  İngilizce = medical.  Türkçe Öneri = tıbbi

Terim = mediyatör .  İngilizce = mediator.  Türkçe Öneri = Aracı

Terim = melena.  İngilizce = melena.  Türkçe Öneri = Kanamaya bağlı katran renkli dışkı

Terim = membran  .  İngilizce = membrane.  Türkçe Öneri = zar

Terim = menenjit.  İngilizce = meningitis.  Türkçe Öneri = beyin zarı iltihabı

Terim = menopoz .  İngilizce = menopause.  Türkçe Öneri = adetten kesilme

Terim = menstrüasyon .  İngilizce = menstruation.  Türkçe Öneri = adet görme

Terim = menstrüel siklus .  İngilizce = menstrual cycle.  Türkçe Öneri = adet döngüsü

Terim = mental.  İngilizce = mental.  Türkçe Öneri = zihinsel

Terim = metastaz .  İngilizce = metastasis.  Türkçe Öneri = yayılma

Terim = metod .  İngilizce = method.  Türkçe Öneri = yöntem

Terim = metroraji.  İngilizce = metrorrhagia.  Türkçe Öneri = adet dışı görülen kanama

Terim = mevsimsel alerjik rinit.  İngilizce = hay fever.  Türkçe Öneri = saman nezlesi

Terim = midriyatik.  İngilizce = mydriatic.  Türkçe Öneri = göz bebeği genişlemesine neden olan

Terim = midriyazis.  İngilizce = mydriasis.  Türkçe Öneri = göz bebeği genişlemesi

Terim = miktürasyon.  İngilizce = micturation.  Türkçe Öneri = İşeme, idrar yapma

Terim = minimum.  İngilizce = minimum.  Türkçe Öneri = En düşük

Terim = mini-stroke.  İngilizce = .  Türkçe Öneri = mini felç

Terim = Minör.  İngilizce = minor.  Türkçe Öneri = Daha küçük, daha az

Terim = miyalji.  İngilizce = Myalgia.  Türkçe Öneri = Kas ağrısı

Terim = Miyastenia Gravis.  İngilizce = Myastenia Gravis.  Türkçe Öneri = Miyastenia gravis (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı)

Terim = miyokart infarktüsü.  İngilizce = myocardial infarction.  Türkçe Öneri = kalp krizi

Terim = miyoklonus.  İngilizce = myoclonus.  Türkçe Öneri = bir kas ya da kas grubunun ani ve kısa süreli kasılmalar

Terim = miyopati.  İngilizce = myopathy.  Türkçe Öneri = kas hastalığı

Terim = miyozit.  İngilizce = myositis.  Türkçe Öneri = kas iltihabı

Terim = mobilizasyon  .  İngilizce = mobilization.  Türkçe Öneri = 1- Çözülme (kemikten kalsiyum çözülümü)

Terim = moniliyaz.  İngilizce = moniliasis.  Türkçe Öneri = pamukçuk

Terim = Monovalan.  İngilizce = monovalent.  Türkçe Öneri = Tek değerlikli

Terim = Morbidite.  İngilizce = morbidity.  Türkçe Öneri = hastalığa yol açma oranı

Terim = Mortalite.  İngilizce = mortality.  Türkçe Öneri = hastalığa bağlı ölüm oranı

Terim = multipl miyelom.  İngilizce = .  Türkçe Öneri = kemik iliğinde gelişen bir tür kanser

Terim = mutad.  İngilizce = familiar.  Türkçe Öneri = alışılmış

N

Terim = narkotik analjezik.  İngilizce = narcotic analgesic.  Türkçe Öneri = Narkotik ağrı kesici

Terim = natriürez.  İngilizce = natriuresis.  Türkçe Öneri = sodyumun idrar ile atılımı

Terim = nefrit.  İngilizce = nephritis.  Türkçe Öneri = böbrek iltihabı

Terim = nefrotoksik.  İngilizce = Nephrotoxic.  Türkçe Öneri = böbrekler üzerinde zararlı etkili

Terim = neonatal.  İngilizce = neonatal.  Türkçe Öneri = yenidoğan

Terim = nevrit.  İngilizce = Neuritis.  Türkçe Öneri = sinir iltihabı

Terim = nistagmus, oküler ataksi.  İngilizce = nystagmus, ocular ataxia.  Türkçe Öneri = gözün istemsiz, hızlı ve ritmik hareketleri, göz titremesi

Terim = NMS (nöroleptik malignant sendrom).  İngilizce = neuroleptic malignant syndrome.  Türkçe Öneri = Vücut ısısındaki yükselme, bilinç düzeyindeki değişim ve kaslarda sertleşme ile ortaya çıkan durum

Terim = nodül , nod.  İngilizce = Nodule, node.  Türkçe Öneri = beze, nodül 

Terim = noktüri.  İngilizce = Nocturia.  Türkçe Öneri = gece sık idrara çıkma

Terim = noktürnal.  İngilizce = nocturnal.  Türkçe Öneri = geceye ait, gece ortaya çıkan

Terim = Non steroidal anti enflamatuar.  İngilizce = Nonsteroid Antiinflamatuar .  Türkçe Öneri = Ağrı, ateş ve iltihaba etkili

Terim = nöropati.  İngilizce = Neuropathy.  Türkçe Öneri = sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar- duyu kaybı

Terim = nöropatik ağrı.  İngilizce = Neuropathic pain.  Türkçe Öneri = sinir hasarıyla oluşan ağrı

Terim = Nötralizasyon, nötralleştirme.  İngilizce = neutralization.  Türkçe Öneri = etkisizleşme; etkisizleştirme

Terim = nötrofil.  İngilizce = Neutrophile.  Türkçe Öneri = bir çeşit kan hücresi

Terim = nötropeni.  İngilizce = neutropenia.  Türkçe Öneri = kandaki parçalı hücre sayısında azalma

Terim = numune.  İngilizce = sample.  Türkçe Öneri = örnek

Terim = nükleolus  .  İngilizce = nucleolus.  Türkçe Öneri = çekirdekçik

Terim = nükleus.  İngilizce = cell nucleus.  Türkçe Öneri = çekirdek; (hücre) çekirdeği

Terim = Nüks rölaps.  İngilizce = relapse, recurrence.  Türkçe Öneri = yeniden ortaya çıkması, , nüks etme

Terim = nütrisyon.  İngilizce = nutrion.  Türkçe Öneri = beslenme

Terim = O-Ö.  İngilizce = .  Türkçe Öneri =

Terim = obsesif kompalsif bozukluk (OKB).  İngilizce = obsessive compulsive disorder.  Türkçe Öneri = Takıntılı davranışlar

Terim = olası, muhtemel.  İngilizce = possible.  Türkçe Öneri = Olası, muhtemel

Terim = olasılık .  İngilizce = probability.  Türkçe Öneri = ihtimal, olasılık

Terim = Olasılıkla, muhtemelen .  İngilizce = possibly.  Türkçe Öneri = Olasılıkla, muhtemelen

Terim = onikomikozis.  İngilizce = onychomycosis.  Türkçe Öneri = Tırnaklardaki mantar hastalığı

Terim = onkojenik.  İngilizce = oncogenic.  Türkçe Öneri = tümör oluşumuna yol açan

Terim = opalesan.  İngilizce = opalescent.  Türkçe Öneri = saydam olmama

Terim = opioit.  İngilizce = opioid.  Türkçe Öneri = Afyon benzeri

Terim = orak hücreli anemi .  İngilizce = sickle cell anemia.  Türkçe Öneri = orak hücreli anemi (bir tür kansızlık)

Terim = oral.  İngilizce = oral.  Türkçe Öneri = ağızdan, ağız yoluyla

Terim = oral damla.  İngilizce = oral drops.  Türkçe Öneri =  ağız yoluyla alınan damla

Terim = orijin.  İngilizce = origin.  Türkçe Öneri = köken, kaynak

Terim = orofaringeal.  İngilizce = oropharyngeal.  Türkçe Öneri = ağız ve yutağa ait

Terim = osteoartrit.  İngilizce = osteoarthritis.  Türkçe Öneri = kireçlenme

Terim = osteomiyelit.  İngilizce = osteomyelitis.  Türkçe Öneri = kemik iltihabı

Terim = otoimmün.  İngilizce = otoimmune.  Türkçe Öneri = otoimmün (Vücudun kendi hücrelerine karşı antikor oluşturma durumu)

Terim = ovaryum  .  İngilizce = ovarium.  Türkçe Öneri = yumurtalık

Terim = ovum.  İngilizce = ovum.  Türkçe Öneri = yumurta

Terim = öfori.  İngilizce = euphoria.  Türkçe Öneri = neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması

Terim = özofajit.  İngilizce = esophagitis.  Türkçe Öneri = yemek borusu iltihabı

P

Terim = palpitasyon.  İngilizce = palpitation.  Türkçe Öneri = Çarpıntı

Terim = pankreatit.  İngilizce = pancreatitis.  Türkçe Öneri = pankreas iltihabı

Terim = pansitopeni.  İngilizce = pancytopenia.  Türkçe Öneri = Kandaki tüm hücrelerde azalma

Terim = pap smear testi.  İngilizce = Pap test, Papanicolaou test, Pap veya Papanicolaou smear ve smear t..  Türkçe Öneri = Rahim ağzından alınan sürüntüde yapılan bir tür test

Terim = Papül.  İngilizce = papule.  Türkçe Öneri = kabartı

Terim = Papüler.  İngilizce = papular.  Türkçe Öneri = kabartılardan oluşan

Terim = Parakoksidiyomikoz.  İngilizce = Paracoccidioidomycosis.  Türkçe Öneri = Bir çeşit mantar hastalığı

Terim = parazit.  İngilizce = parasite.  Türkçe Öneri = Parazit, asalak

Terim = parestezi.  İngilizce = paresthesia.  Türkçe Öneri = Uyuşma,

Terim = Parkinson hastalığı.  İngilizce = Parkinson's disease.  Türkçe Öneri = Parkinson hastalığı

Terim = paronişi.  İngilizce = paronychia.  Türkçe Öneri = dolama

Terim = parosmi.  İngilizce = parosmia.  Türkçe Öneri = Olmayan bir kokuyu hissetme

Terim = partikül.  İngilizce = particule.  Türkçe Öneri = parçacık

Terim = pasif  .  İngilizce = passive.  Türkçe Öneri = Pasif

Terim = pediyatrik.  İngilizce = pediatric, junior.  Türkçe Öneri = çocuklar için

Terim = pelvis kemiği  .  İngilizce = pelvis bone.  Türkçe Öneri = leğen kemiği

Terim = perifer.  İngilizce = periphery.  Türkçe Öneri = Merkezden uzak

Terim = periorbital ödem.  İngilizce = periorbital oedema.  Türkçe Öneri = göz çevresinde oluşan şişlik

Terim = peritonit.  İngilizce = peritonitis.  Türkçe Öneri = karın zarı iltihabı

Terim = permeabilite.  İngilizce = permeability.  Türkçe Öneri = geçirgenlik

Terim = peteşi.  İngilizce = petechiae.  Türkçe Öneri = Nokta şeklindeki deri altı kanamaları

Terim = pitriyazis (tinea) versikolor.  İngilizce = pitriazis (tinea) versicolor.  Türkçe Öneri = Bir çeşit mantar hastalığı

Terim = pitüiter.  İngilizce = pituitary.  Türkçe Öneri = Hipofize ait

Terim = piyelonefrit.  İngilizce = pyelonephritis.  Türkçe Öneri = idrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap

Terim = piyoderma.  İngilizce = pyodermatitis.  Türkçe Öneri = irinli deri enfeksiyonu

Terim = plasenta previa.  İngilizce = placenta previa.  Türkçe Öneri = Hamilelikte plasentanın (eş, son) normal yerleşim yerinden aşağıya yerleşimi

Terim = Platelet, trombosit.  İngilizce = platelet, thrombocyte.  Türkçe Öneri = Trombosit ( kan pulcuğu, pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi)

Terim = Pnömoni.  İngilizce = pneumonia.  Türkçe Öneri = akciğer iltihabı

Terim = polen   .  İngilizce = pollen   .  Türkçe Öneri = Çiçek tozu

Terim = polidipsi .  İngilizce = polydipsia.  Türkçe Öneri = aşırı su içme

Terim = polifaji .  İngilizce = polyphagia.  Türkçe Öneri = aşırı yeme

Terim = polikistik over sendromu.  İngilizce = .  Türkçe Öneri = Yumurtalıkta oluşan kistler

Terim = Poliüri.  İngilizce = polyuria.  Türkçe Öneri = Aşırı miktarda idrar yapma

Terim = Porfiri.  İngilizce = porphyria.  Türkçe Öneri = Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık

Terim = Postnatal.  İngilizce = Postnatal.  Türkçe Öneri = doğum sonrası

Terim = Post-op.  İngilizce = .  Türkçe Öneri = ameliyat sonrası

Terim = postural/ ortostatik hipotansiyon.  İngilizce = postural/ orthostatic hypotension.  Türkçe Öneri = oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü

Terim = Postür.  İngilizce = posture.  Türkçe Öneri = Duruş

Terim = preeklampsi.  İngilizce = preeclampsia.  Türkçe Öneri = Gebelikte kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık

Terim = prekürsör.  İngilizce = precursor.  Türkçe Öneri = öncül

Terim = premalign.  İngilizce = premalign.  Türkçe Öneri = Kansere dönüşme oranı yüksek olan

Terim = prematür.  İngilizce = premature.  Türkçe Öneri = Erken olan

Terim = Prematüre ejakülasyon.  İngilizce = .  Türkçe Öneri = Erken boşalma

Terim = premenstrüel disforik bozukluğu.  İngilizce = premenstrüel dysphoric disorder.  Türkçe Öneri = adet öncesi dönemde görülen sinirlilik hali

Terim = prenatal.  İngilizce = prenatal.  Türkçe Öneri = Doğum öncesi

Terim = presör amin.  İngilizce = pressor amine.  Türkçe Öneri = kan basıncını yükselten bir madde

Terim = Priapism.  İngilizce = Priapizm.  Türkçe Öneri = Erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme

Terim = Prick testi.  İngilizce = Prick test.  Türkçe Öneri = Prick testi (bir tür alerji testi)

Terim = primer  .  İngilizce = primary.  Türkçe Öneri = Birincil, ilk

Terim = primitif  .  İngilizce = primitive.  Türkçe Öneri = ilkel

Terim = profilaksi.  İngilizce = prophylaxis.  Türkçe Öneri = koruma

Terim = progresyon.  İngilizce = progression.  Türkçe Öneri = ilerleme

Terim = proteinüri.  İngilizce = proteinuria.  Türkçe Öneri = idrarda protein tespit edilmesi

Terim = pruritus.  İngilizce = pruritus.  Türkçe Öneri = kaşıntı

Terim = psikoz.  İngilizce = phychosis.  Türkçe Öneri = Bir tür ruhsal bozukluk

Terim = psödomembranöz kolit.  İngilizce = pseudomembranous colitis.  Türkçe Öneri = Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı

Terim = psöriyazis, sedef hastalığı .  İngilizce = psoriasis.  Türkçe Öneri = Sedef hastalığı

Terim = puberte.  İngilizce = puberty.  Türkçe Öneri = ergenlik

Terim = pulmoner amfizem.  İngilizce = Pulmoner emphysema.  Türkçe Öneri = Akciğerlerdeki hava yollarının aşırı genişlemesi

Terim = pupilla dilatasyonu.  İngilizce = pupillary dilatation.  Türkçe Öneri = göz bebeğinde genişleme

Terim = pupilla konstriksiyonu.  İngilizce = pupillary construction .  Türkçe Öneri = göz bebeğinde daralma

Terim = Püstül.  İngilizce = pustula.  Türkçe Öneri = irinli deri kabarcığı

Terim = Püstüler.  İngilizce = .  Türkçe Öneri = irinli deri kabarcıklarından oluşan

R

Terim = rabdomiyoliz.  İngilizce = rhabdomyolysis.  Türkçe Öneri = İskelet kası yıkımı  

Terim = Radyofarmasötik.  İngilizce = radiopharmaceutic.  Türkçe Öneri = Teşhis amacıyla kullanılan radyoaktif  işaretli bileşik

Terim = Radyoterapi.  İngilizce = radiotherapy.  Türkçe Öneri = Kanserde ışın tedavisi

Terim = reaksiyon.  İngilizce = reaction.  Türkçe Öneri = Tepki , yanıt

Terim = referans.  İngilizce = reference.  Türkçe Öneri = kaynak

Terim = reflü.  İngilizce = reflux.  Türkçe Öneri = Reflü (Geri kaçma)

Terim = refraksiyon bozukluğu.  İngilizce = refraction disorder.  Türkçe Öneri = gözün ışığı kırma bozukluğu

Terim = refrakter anemi.  İngilizce = refractory anemia.  Türkçe Öneri = inatçı anemi

Terim = regresyon.  İngilizce = regression.  Türkçe Öneri = gerileme

Terim = Rejeksiyon, ret.  İngilizce = rejection.  Türkçe Öneri = ret

Terim = rektal hemoraji.  İngilizce = rectal hemorrhagia.  Türkçe Öneri = dışkıda ve dışkı bölgesinde kanama

Terim = remisyon.  İngilizce = remisyon.  Türkçe Öneri = hastalığın tüm ya da bazı belirtilerinin kaybolması

Terim = renal .  İngilizce = renal.  Türkçe Öneri = böbreğe ilişkin

Terim = renal diyaliz.  İngilizce = renal dialysis.  Türkçe Öneri = böbrek yoluyla kan temizleme

Terim = resesif  .  İngilizce = recessive.  Türkçe Öneri = Çekinik, baskın olmayan

Terim = respiratuvar.  İngilizce = respiratory.  Türkçe Öneri = solunumla ilgili

Terim = retina.  İngilizce = retina.  Türkçe Öneri = Gözün ağ tabakası

Terim = retinit.  İngilizce = retinitis.  Türkçe Öneri = Retina iltihabı

Terim = reverzibl.  İngilizce = reversible.  Türkçe Öneri = geri dönüşümlü

Terim = rezistans.  İngilizce = resistance.  Türkçe Öneri = direnç

Terim = rezolüsyon.  İngilizce = resolution.  Türkçe Öneri = 1.çözünürlük, 2. iyileşme

Terim = Rigor .  İngilizce = Rigor .  Türkçe Öneri = Öneri: Ateş yükselmeleri sırasında görülebilen ve soğuk duygusuna eşlik eden, titreme ve terleme nöbetleridir. Sertlik, katılık

Terim = (Rigor mortis ).  İngilizce = .  Türkçe Öneri = (Rigor mortis: ölüm katılığı)

Terim = rijidite.  İngilizce = rigidity.  Türkçe Öneri = kasların sertleşmesi

Terim = rinit.  İngilizce = rhinitis.  Türkçe Öneri = Nezle

Terim = romatoid artrit.  İngilizce = .  Türkçe Öneri = eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık

Terim = rubor.  İngilizce = rubor.  Türkçe Öneri = kızarıklık

Terim = rüptür.  İngilizce = rupture.  Türkçe Öneri = yırtılma

Terim = S-Ş.  İngilizce = .  Türkçe Öneri =

Terim = salgı bezi.  İngilizce = gland.  Türkçe Öneri = salgı bezi

Terim = santral sinir sistemi.  İngilizce = central nervous system.  Türkçe Öneri = merkezi sinir sistemi

Terim = satürasyon.  İngilizce = saturation.  Türkçe Öneri = doygunluk

Terim = Sedatif , yatıştırıcı.  İngilizce = sedative.  Türkçe Öneri = Yatıştırıcı, sakinleştirici

Terim = sekonder .  İngilizce = secondary.  Türkçe Öneri = ikincil

Terim = sekresyon.  İngilizce = secretion.  Türkçe Öneri = salgı

Terim = seksüel.  İngilizce = sexual.  Türkçe Öneri = cinsel

Terim = seksüel disfonksiyon.  İngilizce = sexual dysfunction.  Türkçe Öneri = cinsel işlev bozukluğu

Terim = seksüel fonksiyon.  İngilizce = sexual function.  Türkçe Öneri = cinsel işlev

Terim = selektif.  İngilizce = selective.  Türkçe Öneri = seçici

Terim = semptom.  İngilizce = symptom.  Türkçe Öneri = belirti

Terim = semptomatik tedavi.  İngilizce = symptomatic therapy.  Türkçe Öneri = belirtilere yönelik tedavi

Terim = sendrom.  İngilizce = syndrome.  Türkçe Öneri = Sendrom (bulgu ve belirtiler)

Terim = senkop.  İngilizce = Syncope.  Türkçe Öneri = bayılma

Terim = sensitif.  İngilizce = sensitive.  Türkçe Öneri = duyarlı

Terim = sensitivite.  İngilizce = sensitivy.  Türkçe Öneri = duyarlılık

Terim = septisemi.  İngilizce = septicemia.  Türkçe Öneri = Bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık

Terim = Serebellum, beyincik.  İngilizce = cerebellum.  Türkçe Öneri = beyincik

Terim = serebrospinal sıvı  .  İngilizce = cerebrospinal fluid.  Türkçe Öneri = beyin omurilik sıvısı (BOS)

Terim = serebrovasküler.  İngilizce = cerebrovascular.  Türkçe Öneri = beyin damarları ile ilgili

Terim = serebrovasküler olay.  İngilizce = cerebrovascular accident.  Türkçe Öneri = beyin damarları ile ilgili olay

Terim = serebrum.  İngilizce = cerebrum.  Türkçe Öneri = beyin

Terim = serotonin sendromu.  İngilizce = Serotonin syndrome.  Türkçe Öneri = aşırı mutluluk hissi, sersemlik, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, sıcaklık, terleme veya kas sertliği durumu

Terim = sersemlik.  İngilizce = dizziness.  Türkçe Öneri = Sersemlik,

Terim = serviks.  İngilizce = cervix.  Türkçe Öneri = rahim ağzı

Terim = servisit.  İngilizce = cervicitis.  Türkçe Öneri = Rahim ağzı iltihabı

Terim = sifiliz  .  İngilizce = syphilis.  Türkçe Öneri = Frengi, bel soğukluğu

Terim = siklus .  İngilizce = cycle.  Türkçe Öneri = döngü

Terim = Sindirim güçlüğü.  İngilizce = indigestion.  Türkçe Öneri = Sindirim güçlüğü

Terim = sinuzit.  İngilizce = sinusitis.  Türkçe Öneri = Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı

Terim = sistemik.  İngilizce = systemic.  Türkçe Öneri = genel, yaygın, tüm vücudu etkileyen

Terim = sistit.  İngilizce = cystitis.  Türkçe Öneri = idrar kesesi (mesane) iltihabı

Terim = sitotoksik.  İngilizce = cytotoxic.  Türkçe Öneri = hücre öldürücü

Terim = Skar, nedbe.  İngilizce = scar.  Türkçe Öneri = nedbe, iyileşme dokusu

Terim = solid.  İngilizce = solid.  Türkçe Öneri = Solid, katı

Terim = somnolans.  İngilizce = somnolence.  Türkçe Öneri = Uykululuk hali

Terim = Sosyal anksiyete bozukluğu.  İngilizce = Social anxiety disorder.  Türkçe Öneri = Kaygı nedeniyle toplumsal faaliyetlerden kaçınmak, içine kapanıklılık hali

Terim = Spazm.  İngilizce = spasm.  Türkçe Öneri = Kasılma

Terim = spesifik  .  İngilizce = specific.  Türkçe Öneri = Özgül

Terim = split-virüs aşısı.  İngilizce = split-virus vaccine subunit vaccine, subvirion vaccine,.  Türkçe Öneri = split-virüs aşısı (bir tür aşı)

Terim = Sporotrikozis/ Schenck hastalığı.  İngilizce = Sporotrichosis, Schenckii's disease.  Türkçe Öneri = Uzun süreli bir çeşit mantar hastalığı

Terim = St. John’s Wort bitkisi.  İngilizce = St. John's Wort.  Türkçe Öneri = Sarı kantaron ya da yara otu

Terim = stabilite.  İngilizce = stability.  Türkçe Öneri = dayanıklılık

Terim = stenoz.  İngilizce = stenosis.  Türkçe Öneri = Darlık, daralma

Terim = Stevens-Johnson sendromu /.  İngilizce = Stevens Johnson syndrome/.  Türkçe Öneri = Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap

Terim = Eritema multiforme majör.  İngilizce = erythema multiforme exudativum.  Türkçe Öneri =

Terim = stimulan.  İngilizce = stimulant.  Türkçe Öneri = uyaran, uyarıcı

Terim = Stimülasyon, uyarma.  İngilizce = stimulation.  Türkçe Öneri = uyarma

Terim = Stomatit.  İngilizce = stomatitis.  Türkçe Öneri = ağız içinde iltihap

Terim = stres.  İngilizce = stress.  Türkçe Öneri = stres, gerilim

Terim = su zehirlenmesi.  İngilizce = water intoxication.  Türkçe Öneri = su zehirlenmesi

Terim = subkütan.  İngilizce = subcutaneous.  Türkçe Öneri = derialtına

Terim = sublingual.  İngilizce = sublingual.  Türkçe Öneri = dilaltına

Terim = Substernal ağrı.  İngilizce = Substernal pain.  Türkçe Öneri = göğüs kemiğindeki ağrı

Terim = Supozituvar.  İngilizce = suppository.  Türkçe Öneri = Fitil

Terim = süperenfeksiyon.  İngilizce = superinfection.  Türkçe Öneri = herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması

Terim = süpresyon.  İngilizce = supression.  Türkçe Öneri = baskılama

Terim = sürveyans.  İngilizce = surveillance.  Türkçe Öneri = gözetim

Terim = süspansiyon.  İngilizce = suspension.  Türkçe Öneri = Süspansiyon ( katı-sıvı karışımı)

Terim = sütür.  İngilizce = suture.  Türkçe Öneri = dikiş

Terim = şizofreni.  İngilizce = schizophrenia.  Türkçe Öneri = Şizofreni (Bir tür psikiyatrik hastalık)

Terim = Şuur, bilinç.  İngilizce = consciousness.  Türkçe Öneri = bilinç

T

Terim = tansiyon.  İngilizce = tension.  Türkçe Öneri = Tansiyon, kan basıncı

Terim = tardif diskinezi.  İngilizce = tardive dyskinesia.  Türkçe Öneri = tardif diskinezi (ağız, dil, kol ve bacak gibi uzuvların istemsiz hareketleri)

Terim = taşikardi.  İngilizce = tachycardia.  Türkçe Öneri = kalp atımının hızlanması

Terim = tenezm.  İngilizce = tenesmus.  Türkçe Öneri = Ağrılı dışkılama ve işeme

Terim = tenosinovit.  İngilizce = Tenosynovitis.  Türkçe Öneri = Kas kiriş kılıfının iltihabı

Terim = tenya.  İngilizce = taenia.  Türkçe Öneri = Şerit, bir tür bağırsak paraziti

Terim = Terapi, tedavi.  İngilizce = therapy.  Türkçe Öneri = tedavi

Terim = terapötik.  İngilizce = therapeutic.  Türkçe Öneri = tedavi edici

Terim = terminal dönem.  İngilizce = terminal stage.  Türkçe Öneri = son dönem

Terim = tersiyer .  İngilizce = tertiary.  Türkçe Öneri = üçüncül

Terim = tinea kapitis.  İngilizce = tinea capitis.  Türkçe Öneri = Saç kıran; saçlı derinin mantar enfeksiyonu

Terim = tinea kruris/ korporis.  İngilizce = tinea cruris.  Türkçe Öneri = Gövde, kol, bacak ve kasıkların mantar enfeksiyonu

Terim = tinea manum.  İngilizce = tinea manum.  Türkçe Öneri = Ellerde görülen mantar enfeksiyonu

Terim = tinea pedis / atlet ayağı.  İngilizce = tinea pedis.  Türkçe Öneri = Ayaklarda görülen mantar enfeksiyonu

Terim = tip 2 diyabet.  İngilizce = .  Türkçe Öneri = Bir tür şeker hastalığı

Terim = tirotoksikoz.  İngilizce = thyrotoxicosis.  Türkçe Öneri = kanda tiroid hormonlarının aşırı yükselmesine bağlı hastalık

Terim = toksik.  İngilizce = toxic.  Türkçe Öneri = Toksik, zehirli

Terim = toksik epidermal.  İngilizce = toxic epidermal necrolysis.  Türkçe Öneri = toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık)

Terim = nekroliz.  İngilizce = .  Türkçe Öneri =

Terim = toksik nefropati.  İngilizce = toxic nephropathy.  Türkçe Öneri = Zehirli bir maddeye bağlı gelişen ani böbrek yetmezliği

Terim = toksisite.  İngilizce = toxicity.  Türkçe Öneri = zehirli (toksik) olma durumu

Terim = torsades de pointes.  İngilizce = torsades de pointes.  Türkçe Öneri = torsades de pointes (Yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi)

Terim = tortikoliz.  İngilizce = tortikolis.  Türkçe Öneri = boyun tutulması

Terim = trakea  .  İngilizce = trachea.  Türkçe Öneri = soluk borusu

Terim = trankilizan.  İngilizce = tranquilizer.  Türkçe Öneri = güçlü yatıştırıcı

Terim = transfüzyon.  İngilizce = transfusion.  Türkçe Öneri = transfüzyon (Tüm kan veya kan bileşenlerinin damardan verilmesi.

Terim = tremor.  İngilizce = tremor.  Türkçe Öneri = titreme

Terim = tremor.  İngilizce = tremor.  Türkçe Öneri = titreme

Terim = trimestır .  İngilizce = trimester.  Türkçe Öneri = Üç aylık dönem

Terim = tromboflebit.  İngilizce = thrombophlebitis.  Türkçe Öneri = Toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu

Terim = trombositopeni.  İngilizce = thrombocytopenia.  Türkçe Öneri = trombositopeni ( trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma)

Terim = trombotik trombositopenik purpura.  İngilizce = thrombocytopenic purpura.  Türkçe Öneri = ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık

Terim = tromboz.  İngilizce = thrombosis.  Türkçe Öneri = kanın damarda ya da kalpte pıhtılaşması

Terim = U-Ü.  İngilizce = .  Türkçe Öneri =

Terim = Ulkus, ülser.  İngilizce = ulcus.  Türkçe Öneri = Ülser, yara

Terim = ultraviyole .  İngilizce = ultraviolet.  Türkçe Öneri = morötesi

Terim = uterus.  İngilizce = uterus.  Türkçe Öneri = Rahim

Terim = uvea.  İngilizce = uvea.  Türkçe Öneri = gözün damarlı orta tabakası

Terim = uyku apnesi.  İngilizce = sleep apnea.  Türkçe Öneri = Uykuda geçici solunum durması

Terim = uyunç.  İngilizce = compliance.  Türkçe Öneri = uyunç

Terim = uyuşukluk.  İngilizce = drowsiness.  Türkçe Öneri = Uyuşukluk

Terim = uzun QT sendromu.  İngilizce = long QT syndrome .  Türkçe Öneri = uzun QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum)

Terim = ünite.  İngilizce = unit.  Türkçe Öneri = birim

Terim = üremeye ilişkin.  İngilizce = reproductive.  Türkçe Öneri = Üremeye ilişkin

Terim = üretra.  İngilizce = urethra.  Türkçe Öneri = idrarı idrar kesesinden vücut dışına çıkaran kanal

Terim = üretrit.  İngilizce = urethritis.  Türkçe Öneri = İdrar yolu iltihabı

Terim = ürinasyon.  İngilizce = urination.  Türkçe Öneri = idrar yapma

Terim = üriner.  İngilizce = urinary.  Türkçe Öneri = idrar ile ilgili

Terim = üriner inkontinans.  İngilizce = urinary incontinence.  Türkçe Öneri = idrar kaçırma

Terim = ürolityazis.  İngilizce = urolithiasis.  Türkçe Öneri = idrar yollarında taş

Terim = ürtiker.  İngilizce = urticeria.  Türkçe Öneri = kurdeşen

Terim = üveit.  İngilizce = uveitis.  Türkçe Öneri = üveit (bir tür göz iltihabı)

V

Terim = vajinit.  İngilizce = vaginitis.  Türkçe Öneri = vajina iltihabı

Terim = Vaka, olgu.  İngilizce = case.  Türkçe Öneri = Vaka, olgu

Terim = valens.  İngilizce = valence.  Türkçe Öneri = değerlik

Terim = valf.  İngilizce = valve.  Türkçe Öneri = kapak

Terim = valvula, valvül.  İngilizce = valvula.  Türkçe Öneri = kapakçık

Terim = Vasat, orta, ortam, besi yeri.  İngilizce = medium.  Türkçe Öneri = 1.orta, 2.ortam, 3.besi yeri

Terim = Vaskülarizasyon, damarlanma.  İngilizce = vascularization.  Türkçe Öneri = damarlanma

Terim = vaskülit.  İngilizce = vasculitis.  Türkçe Öneri = kan damarları iltihabı

Terim = vazodilatör.  İngilizce = vasodilator.  Türkçe Öneri = Damar gevşetici, damar genişletici

Terim = ven.  İngilizce = vein.  Türkçe Öneri = ven (toplardamar)

Terim = ven içine.  İngilizce = intravenous.  Türkçe Öneri = ven (toplardamar) içine

Terim = venom .  İngilizce = venom  .  Türkçe Öneri = zehir

Terim = Ventrikül.  İngilizce = .  Türkçe Öneri = Kalp karıncığı

Terim = ventriküler fibrilasyon.  İngilizce = ventricular fibrillation.  Türkçe Öneri = ventriküler fibrilasyon (Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu)

Terim = vertebra .  İngilizce = vertebra .  Türkçe Öneri = omur

Terim = vertigo.  İngilizce = vertigo.  Türkçe Öneri = Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)

Y

Terim = yapısal.  İngilizce = constitutional.  Türkçe Öneri = yapısal

Terim = yayma.  İngilizce = smear.  Türkçe Öneri = yayma

Terim = yellow fever.  İngilizce = .  Türkçe Öneri = sarı humma

Terim = Yetersizlik.  İngilizce = insufficiency.  Türkçe Öneri = Yetersizlik

Terim = Yetmezlik (organ yetmezliği).  İngilizce = failure.  Türkçe Öneri = Yetmezlik (organ yetmezliği)

Terim = yitilik.  İngilizce = strenght.  Türkçe Öneri = Birim doz

Terim = yorgunluk.  İngilizce = fatigue.  Türkçe Öneri = yorgunluk

Terim = yüzeysel.  İngilizce = superficial.  Türkçe Öneri = yüzeysel

Z

Terim = zona.  İngilizce = zona.  Türkçe Öneri = Zona (Sinir iltihabına bağlı ağrılı bir deri hastalığı)

 

www.haymer.org.tr adresinden Alıntıdır. (Sağlık Sigortaları Bilgi Merkezi)

 

Yorum ekle

Herhangi bir kişi ve kurum ile ilgili maksadınızı aşacak yorumların yapılması yasaktır.


Güvenlik kodu
Yenile

S5 Box

Üyelik İçin Bilgilerinizi Giriniz

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.